קיר הזיכרון הינו מרחב המוקדש לאלה שהלכו לעולמם ותרמו לקיומה ולעושרה של רשת אליאנס – כל ישראל חברים: תלמידים, מורים, אנשי צוות, הורי תלמידים... וכל אלה אשר היו שותפים מקרוב או מרחוק בחיי 'אליאנס – כל ישראל חברים' ברחבי העולם. על קיר זה ניתנת לך האפשרות לכבד את זכרם של יקיריך שהלכו לעולמם - על ידי הוספת תמונות, טקסטים או אנקדוטות אודות חייהם והישגיהם.

Le mur de la memoire est un espace dedie aux personnes disparues, qui ont contribue a l'historie,
a la richesse et a la perennite du reseau de l'Alliance israelite universelle :
les eleves, les enseignants, le personnel, les parents d'eleves...
Toutes les personnes qui ont participe de pres ou de loin a la vie de d'Alliance a travers le monde.
Sur ce mur, vous avez la possibilite d;honorer la memoire d'un proche en ajoutant une photo et un texte sur sa vie,
ses realisations ou encore relater des anecdotes.